Assessoria mercantil

Busquem sempre la millor alternativa per a la seva empresa

 • Constitució i dissolució de Societats Limitades i Anònimes
 • Constitució de Societats Civils Privades
 • Constitució de Comunitat de Béns
 • Ampliació i  reducció de capital
 • Transformacions societàries
 • Acords socials
 • Redacció Estatuts socials
 • Legalització i manteniment de llibres oficials
 • Redacció i confecció de Comptes anuals
 • Renovació de càrrec d’ Administrador
 • Assessorament  i gestió integral en l’ àmbit mercantil