Assessoria comptable

Comptes clars i al dia

  • Comptabilitat en Estimació Directa d’ activitats empresarials, professionals i artístiques
  • Comptabilitat i registres oficials  en règim d’estimació objectiva (Mòduls)
  • Llibres Registres oficials d’ IVA
  • Comptabilitat de Societats segons Pla General Comptable
  • Actualització i posada al dia de comptabilitats endarrerides
  • Preparació i presentacions Llibres Oficials de Comptabilitat
  • Assessorament i gestió integral en l’ àmbit comptable